Oversvømmelse i Allingåbro

31.01.2024 
Opdatering på digebrud ved Allingåbro

Det midlertidige dige fungerer nu og der pumpes igen regnvand væk fra byen. Pumpestation og transformator er sikret med midlertidige lokale diger, så der er ikke længere risiko for forurening af åen og problemer med af aflede regn- og spildevand ved de enkelte ejendomme i Allingåbro. Der er således igen normal drift.

Det store dige ud mod Alling Å er udbedret med sandsække. Status er p.t., at der ikke løber vand over diget. AquaDjurs er ikke en del af dette arbejde.

Der henvises endvidere til Norddjurs Kommunes Facebookside og de lokale Facebook grupper samt det lokale pumpe- og digelag.

Billede
Digebrud ved Allingåbro

Ved Udby Gårde sydøst for Allingåbro løb vandet fra Alling Å torsdag morgen over og gennem diget. Den store vandmængde pressede diget, og hvis diget ikke kunne modstå vandtrykket ville AquaDjurs’ hovedpumpestation og de lavtliggende huse i Allingåbro være i stor fare for oversvømmelse.

Billede
Oversvømmelse ved Allingåbro

 

 

 

 

Vandet steg i løbet af torsdagen, og fra torsdag middag stod vandet allerede højt på Ålykkevej i Allingåbro.

 

 

 

 

Billede
Opbygning af midlertidigt dige ved Allingåbro

 

 

Der arbejdes torsdag eftermiddag på at lave et midlertidigt dige mellem Alling Å og Ålykkevej. Diget skulle sikre AquaDjurs’ hovedpumpestation, der pumper spildevand til behandling i Randers Diget skulle derudover også sikre fortsat mulighed for udpumpning af regnvand fra byen og medvirke til at sikre de lavtliggende huse på bl.a. Ålykkevej.

 

 

 

 

Billede
Store mængder vand ved de lavtliggende marker syd for Allingåbro

Store mængder vand på de lavtliggende marker syd for Allingåbro. Beredskabet var tilkaldt, og der blev torsdag og weekenden igennem ydet et kæmpe stykke frivilligt arbejde for at sikre husene på Ålykkevej med plastik og sandsække og for at forstærke diget ved Udby Gårde.

 

Billede
Transformerstation og hovedpumpestation sikres

Her arbejdes på at sikre AquaDjurs’ transformatorstation og hovedpumpestationen ved AquaDjurs’ anlæg syd for Allingåbro. 

25.01.2024

På grund af et digebrud ved Allingåbro er der sket oversvømmelse af engarealerne syd for Allingåbro. De nærmeste parcelhuse har vand i haverne og enkelte huse har vand til soklen. Der er pt. ikke oversvømmelse af veje.

AquaDjurs har en pumpestation i området, der pumper spildevand fra Allingåbroområdet til Randers. Dette pumpehus har været i fare for at blive oversvømmet og det samme med en transformatorstation der forsyner stationen med strøm. For at undgå pumpesvigt og forurening af åen er der igangsat opbygning af en jordvold omkring pumpen og transformerstationen.

Med de aktuelle prognoser for regnvand det kommende døgn, kan der være risiko for, at regnvand ikke kan pumpes væk fra dele af Allingåbro. Dette vil kunne betyde risiko for oversvømmelser i området. Der arbejdes p.t. på at finde en løsning sammen med beredskabet.