Fusioneret vandselskab holder sit første kundevalg

Kunderne i AquaDjurs skal vælge nye repræsentanter til bestyrelsen. Der er åbent for kandidater frem til 3. april 2024

Har du lyst til at deltage i professionelt bestyrelsesarbejde og samtidig få indflydelse på Djurslands spildevand, vandforsyning og vandmiljø? Så er der nu mulighed for at stille op til bestyrelsen i AquaDjurs A/S.

AquaDjurs er ejet af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune og blev formelt stiftet 14. december 2023 ved en fusion af de to kommuners tidligere vand- og spildevandsselskaber.

Det er ikke nogen helt lille forretning, man får indflydelse på. Det nye selskab har en omsætning på 152 mio. kroner om året og beskæftiger 45 medarbejdere.

En af de vigtigste dagsordner i AquaDjurs er en ny rensestruktur på Djursland med et anlægsbudget på 350 mio. kroner. I løbet af de kommende år skal der nedlægges ni renseanlæg, og al spildevand fra Syddjurs Kommune skal ledes til rensning på Fornæs Renseanlæg nord for Grenaa.

Andre emner, som vil komme til at fylde på bestyrelsesmøderne, er klimatilpasning, grøn omstilling, beskyttelse af vandmiljøet, udvidelse af Fornæs Renseanlæg samt udvikling af vandforsyningen i den vestlige del af de to ejerkommuner.

Billede
Luftfoto af Fornæs Renseanlæg

Billedtekst: Et af de vigtige emner, som de kundevalgte i AquaDjurs får indflydelse på, er udviklingen af Fornæs Renseanlæg og selskabets grønne omstilling. Der er åbent for kandidater til kundevalget i AquaDjurs A/S frem til 3. april. Foto: Lars Clement, Business Film.

Fire år med reel indflydelse
Kunderne har haft repræsentanter i bestyrelserne i landets forsyningsselskaber siden 2014.

Som repræsentant for kunderne får man stor indsigt i alt fra drikkevand, spildevand og miljø til politiske processer, økonomi og strategisk arbejde. Bestyrelsen har stor indflydelse på, hvordan investeringerne i vandmiljø og klimatilpasning på Djursland skal prioriteres, og hvordan driften kan optimeres.

Bestyrelsen for det nyfusionerede AquaDjurs kommer frem til næste kommunalvalg til at bestå af i alt 18 personer. 4 er valgt af kunderne, 4 er valgt af medarbejderne og 10 er politisk udpeget af de to ejerkommuner. Ved årsskiftet efter næste kommunalvalg i 2025, bliver bestyrelsen reduceret til 12 personer, så der er 2 kunderepræsentanter, 4 valgt af medarbejderne og 6 udpeget af ejerkommunerne.

Derfor skal kunderne i år vælge 4 repræsentanter, hvoraf de to med færrest antal stemmer overgår til at være suppleanter 1. januar 2026. Næste valg holdes i efteråret 2027.

Alle kan stille op
Alle personer over 18 år kan stille op til valget. Kandidaterne skal blot have ti kunder til at skrive under på en stillerliste og udfylde et kandidatskema. Læs mere om det på AquaDjurs’ hjemmeside.

"Og hvis der er nogen, der gerne vil besøge os og høre mere om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, er de meget velkomne til at kontakte os", siger direktør Bjarne Langdahl Riis fra AquaDjurs.

Man kan melde sig som kandidat via AquaDjurs’ hjemmeside fra 13. marts, og fristen for at stille op er 3. april 2024. Der skal vælges 4 repræsentanter og 4 suppleanter. Er der mere end 2 kandidater, bliver der elektronisk valg fra 10.-23. april.

FAKTA:

  • Læs mere om bestyrelsesarbejdet og reglerne for opstilling af kandidater og valg på www.aquadjurs.dk
  • AquaDjurs er et hvile-i-sig-selv aktieselskab ejet af Norddjurs og Syddjurs Kommuner.
  • AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand på Djursland.
  • AquaDjurs driver desuden vandforsyning på det vestlige Djursland og ejer produktionsselskabet Vandsam A/S.