Indsatskrav

Miljøstyrelsen har udpeget en række steder i Syddjurs Kommune hvor undersøgelser i vandløb peger på at udledning af vand fra fælleskloakker påvirker den miljømæssige tilstand. 

Der er ikke indsatskrav i Norddjurs Kommune. 

Der arbejdes p.t. med en nærmere vurdering af de enkelte lokaliteter for bl.a. at få mere præcise data på de udledte mængder blandet regn- og spildevand på de enkelte lokaliteter. 

  • Der er udført separering ved udpeget lokaliteter i Thorsager og Kolind. 
  • Der pågår endvidere separering i Rønde. 
  • Vrinners og Halling er under nærmere afklaring.