Reinvesteringsstrategi

Selskabets økonomi er stramt reguleret og det betyder bl.a. at vores anlæg skal udnyttes i hele deres levetid hvor det er fysisk muligt. 

Denne præmis har været afsæt for en ny reinvesteringsstrategi baseret på machinelearning, data og målrettet indsats mod de svage led i kæden. På den måde vil det være muligt at levetidsforlænge vores anlæg og på den måde skabe værdi for både miljø og kunder. 

Separeringsprojekter vil derfor blive udskudt indtil de eksisterende ledninger er saneringsmodne, hvis ikke andre forhold taler for en separering.