Kloakstop

Rensning og vedligeholdelse af kloaksystemer inde på den enkelte grund påhviler grundejeren. 

AquaDjurs har driften af hovedkloakken i vejen frem til matrikulær skel. Det er meget sjældent, at det er den offentlige stikledning, der er stoppet.

Billede
Kloak