Strategiplan 2021 - 2024 AquaDjurs A/S

AquaDjurs har en 4 årig rullende strategiplan, der betyder, at vi løbende kan tilpasse os i forhold til ændrede rammevilkår og muligheder. Vores strategi 2021 - 2024 bygger oven på strategien fra de forgangne år, der har udviklet AquaDjurs til at være blandt frontselskaberne i den danske vandsektor. 

Læs mere.