Hvordan vil det ramme forsyningen?

En strømafbrydelse vil påvirke meget af det, vi tager for givet i dagligdagen – også forsyningsforhold som dit drikkevand og det spildevand, der bliver ledt væk fra f.eks. toilet og bad. 

En strømafbrydelse vil f.eks. ramme vores mange pumper, der flytter vandet hen til eller væk fra dig, samt elektroniske og digitale processer og styresystemer på vandværker og renseanlæg. 

Og så vil det kunne ramme vores kommunikationssystemer, så vi ikke kan informere dig som forbruger om driftssituationen. 

Dermed vil en strømafbrydelse kunne betyde, at:
•Du ikke har drikkevand i hanen
•Spildevand ikke kan blive pumpet videre i kloaksystemet. Spildevandet risikerer i værste fald at løbe tilbage i kældre eller blive til overløb i boligområder og naturen
•Vi som vandselskab ikke kan sende information ud via vores hjemmeside, som ikke nødvendigvis virker under en strømafbrydelse