Hvilke strømafbrydelser er der tale om

Den internationale energikrise i 2022 og 2023 påvirker både forbrugere og virksomheder, og dermed også AquaDjurs, på især elforsyningen, som driver f.eks. pumper, vandværk og renseanlæg. Selvom Danmark er godt stillet i energikrisen med relativt høj forsyningssikkerhed, så kan presset på elforsyningen blive meget stort, hvis vi får en meget kold og vindstille periode, hvor forbruget er højt og elproduktionen lav. 

Derfor har myndighederne varslet risiko for planlagte strømafbrydelser – såkaldte brownouts – hvis Danmark kommer i en situation, hvor der ikke er strøm nok til at dække hele landets behov. Strømafbrydelserne vil ramme ét område ad gangen i korte perioder, så strømforsyningen kun er lukket lokalt i maksimalt to timer.