Så blev der tændt for sol og vind

Efter et par måneders forsinkelse kunne AquaDjurs endelig indvie det nye anlæg for vedvarende energi
Et tryk på en Ipad fik på næsten magisk vis vindmøllevingerne til at dreje på Fornæs Renseanlæg i onsdags. Godt hjulpet af en frisk vind. Medarbejdere og bestyrelse i AquaDjurs var samlet for at indvie vindmøllen og de nye solceller, der skal producere det, der svarer til en fjerdedel af Fornæs Renseanlægs samlede energiforbrug.
Direktør Palle Mikkelsen indledte sin tale med at takke medarbejderne for at have bidraget til de sidste års store omstilling af AquaDjurs, som bl.a. har resulteret i store besparelser på energiforbruget samt en grøn omstilling. Ikke kun fordi det er sund fornuft.
”Samfundsansvar, bæredygtighed, FN’s verdensmål og CSR er nye begreber, som vi i vandbranchen skal forholde os til. Er AquaDjurs så blevet miljøhippier? Nej. Det er faktisk en god forretning at etablere sol og vind på Fornæs Renseanlæg. Anlægget er tjent hjem på under 10 år – og havde vi ud fra et forretningsmæssigt synspunkt kunnet få lov til det, havde vi gerne etableret en større vindmølle eller flere mindre vindmøller," fortalte han.


Billedtekster, foto: Lone Bolther Rubin:
Bestyrelse, ledelse og medarbejdere var alle samlet for at fejre det nye sol- og vindanlæg. Udviklingen i AquaDjurs er båret af deres samlede indsats.

Producerer kun til eget forbrug
Den nye mølle er 24,5 meter fra vingespids til jord. Kommuneplanen giver ikke mulighed for at anlægge større eller flere møller. Solcelleanlægget er herefter nøje afstemt med, hvad der kan betale sig. AquaDjurs får ikke rigtig noget ud af at sende strøm ud på det fælles el-net. Derfor skal anlægget ikke kunne producere mere, end det til enhver tid kan bruge.
"Vi har et ujævnt forbrug af strøm, så derfor må vi trække på el-nettet ved spidsbelastninger," forklarede driftsleder Jess Kildegaard Oredsen.

Væddemål om forsinket tidsplan
Oprindeligt var det planen at solceller og vindmølle skulle have leveret strøm allerede fra slutningen af 2017.
"Der har været mange praktiske ting, der skulle undersøges og gives tilladelser til, inden møllen kunne tages i brug. Det har været i perioder været lidt op ad bakke, og jeg tvivlede på, om projektet overhovedet ville blive til noget," fortalte Jess Oredsen, der indgik et væddemål med direktøren, der fastholdt troen på en tidligere indvielse.
"Jeg havde som projektleder fat i den lange ende, for jeg kunne jo selv være med til at trække det ud. Jeg var 100 pct. sikker på at vinde," sagde han med et smil.
Projektlederen vandt som forventet, men det lykkedes dog at nå i mål. Den nuværende formand for bestyrelsen Frede Frandsen og den kommende formand Bente Hedelund fik lov til at trykke på "knappen" og få møllevingerne til at dreje rundt.

Formand indtil generalforsamlingen 25. april Frede Frandsen og den kommende formand Bente Hedegaard fik lov at trykke på den knap, der fik møllevingerne til at dreje rundt.

FAKTA:
• AquaDjurs er et non-profit aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune.
• AquaDjurs ejer kloaknettet og renser spildevand fra Norddjurs Kommune og en del fra Syddjurs Kommune.
• AquaDjurs er med i Vandsam, der sørger for rent drikkevand i den vestlige del af Norddjurs Kommune.