Overdragelse af Lime Vandværk den 1. juli 2020

Lime vandværk har på en ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 2020 godkendt at overdrage vandforsyningen til AquaDjurs A/S. Som forbruger hos Lime Vandværk vil du modtage en afregning pr. 30. juni 2020, herefter vil du i august 2020 modtage en aconto for 2. halvår vedrørende drikkevand fra AquaDjurs. 

Fremover modtager du en årsafregning og en aconto for 1. halvår til betaling ca. den 1. marts og en aconto for 2. halvår til betaling ca. den 1. september.

Der henvises endvidere til Regulativ for AquaDjurs Vandforsyning.

 

 Vandforsyningsområde tidl. Lime Vandværk.