Om AquaDjurs

AquaDjurs A/S er dannet den 1. oktober 2008 og har overtaget alle offentlige spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune samt 4 kommunale vandværker beliggende i tidligere Rougsø Kommune (Tøjstrupvejens, Lystrup Strand, Nørager og Udbyhøj vandværker). Nørager vandværk er dog nedlagt i 2015.

I 2019 overtog AquaDjurs vandværkerne i Auning, Ring og Vester Alling. Alle tre bysamfund får vand fra Vandsam. Den 1. juli 2020 overtog AquaDjurs Lime vandværk, som også får vand fra Vandsam. Den 1. januar 2021 overtog AquaDjurs St. Sjørup Strand Vandværk.

Selskabets formål er at drive og udvikle de overtagne forsyningsaktiviteter på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne samt sikre en spildevands- og drikkevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til både forsyningssikkerhed og naturen.