Nyt mekanisk renseanlæg rejser sig

AquaDjurs fremtidssikrer og forbereder til øget kapacitet på Fornæs Renseanlæg.

Siden 1977 er spildevand fra Grenaa og omegn blevet renset for sand, fedt, gebisser, klude, bind og andre ’klumper i sovsen’ på forbehandlingsanlægget i Bredstrup – også kaldet det mekaniske renseanlæg. Nu er anlægget ved at være slidt op, og derfor er AquaDjurs i gang med at bygge et nyt forbehandlingsanlæg på Fornæs Renseanlæg, der indtil nu kun har taget sig af biologiske og kemiske renseprocesser.

”Dermed får vi samlet alle renseprocesser på et sted, og driftspersonalet skal ikke køre frem og tilbage for at servicere anlæggene. Det bliver mere effektivt og samtidig er det en stor fordel, at vi kan lade det gamle anlæg være i drift, indtil det nye anlæg er færdigbygget,” fortæller projektleder Klaus Helweg fra AquaDjurs.

Det gamle anlæg pilles derefter ned, og så skal der kun være forsinkelsesbassiner og en pumpestation i Bredstrup.

Alle fra de udførende håndværkere til de beslutningstagende politikere var forsamlet i det råkolde råhus, hvor spildevandet fremover skal renses for ’gebisser og andre større urenheder’, som direktør for AquaDjurs Palle Mikkelsen formulerede det i sin tale ved rejsegildet torsdag den 24. januar. Foto: Lone Bolther Rubin


Nye pumper kan tage mere vand

Der var rejsegilde på det nye forbehandlingsanlæg torsdag den 24. januar. Ved samme lejlighed blev det markeret, at pumpestationen til hovedindløbet på Åstrup Mark er hovedrenoveret med tre helt nye pumper, elstyring og en ny overbygning tilpasset omgivelserne. 

De nye pumper kan samlet pumpe 1.500 kubikmeter i timen mod tidligere 1.000 kubikmeter til Fornæs Renseanlæg. Dermed kan det bedre stå distancen ved kraftig regn.

Bedre mekanisk rensning

Forbehandlingsanlægget forventes i drift til sommer. Til den tid vil AquaDjurs også kunne modtage slam fra områdets septiktanke. Det bliver i dag kørt på deponi hos RenoDjurs. Desuden bliver anlægget mere effektivt end det eksisterende.

”Vi har for eksempel svært ved at pille vatpinde ud i den nuværende mekaniske renseproces, men vi forventer, at det bliver bedre med de nye riste,” siger driftsleder Jess K. Oredsen.

Forberedt til udvidelse

Den samlede investering til pumpestation og forbehandlingsanlæg er på knap 35 mio. kroner, men så er der også forberedt til et to-trinsanlæg, der vil kunne fordoble kapaciteten på renseanlægget. 

”Hvis behovet opstår, kan vi etablere en for-filtrering, der fjerner kulstof fra spildevandet, før det ledes videre til de eksisterende renseprocesser. Derved kan man øge rensekapaciteten væsentligt. Det kan for eksempel blive aktuelt, hvis større virksomheder vil etablere sig og koble sig på vores renseanlæg,” fortæller Jess K. Oredsen.

Det rummer også større perspektiver, da kulstoffet kan omdannes til gas, som igen kan bruges til et producere strøm eller raffineres til bygas eller brændstof til biler. Der er ingen aktuelle planer, men AquaDjurs forbereder sig på alle tænkelige scenarier.

- Vi følger hele tiden udviklingen på kendt teknologi, og så snart det giver mening både økonomisk og miljømæssigt – så er vi forberedt på at implementere det. Det gælder forfiltrering lige så vel som at kunne udnytte varmen i spildevandet, fortæller direktør Palle Mikkelsen.

 

Endnu er bygningen til den mekaniske rensning grå og trist, men når den står færdig til sommer, vil den være muret op i samme stil som de øvrige bygninger ved Fornæs Renseanlæg. Foto Lone Bolther Rubin.

           

                                                                                

 FAKTA:

•   AquaDjurs er et non-profit aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune.
•   AquaDjurs ejer kloaknettet og renser spildevand fra Norddjurs Kommune og en del fra Syddjurs Kommune.
•   AquaDjurs er med i Vandsam, der sørger for rent drikkevand i den vestlige del af Norddjurs Kommune.