Nyt kodeks skal hjælpe forsyningsselskaber

med god styring af aktiver.

Danskvand artikel 2. april 2019.