Hvem kan stemme?

Alle kunder i AquaDjurs kan stemme. Der er kun én stemme pr. bolig eller erhvervsejendom. Bor I flere sammen, skal I selv aftale, hvem der stemmer.

Du er i øvrigt stemmeberettiget, hvis du opfylder følgende betingelser:

•    Du er myndig og bor eller har virksomhed i forsyningsområdet. Bor du i lejebolig skal du aftale med udlejer,  hvem der stemmer – det er den, der kommer først, der får lov at stemme.
•    Du afregner drikkevand og/eller spildevand efter dit målte vandforbrug enten direkte til AquaDjurs eller til fx en udlejer.
•    Du ejer et sommerhus eller en bolig, hvor ingen andre har fast bopæl.

Sådan stemmer du:
Du stemmer elektronisk over internettet via valgportalen på AquaDjurs hjemmeside. På portalen bliver du automatisk guidet gennem valghandlingen.

Du kan også møde op hos AquaDjurs og stemme via en computer her. Ring til os og aftal et tidspunkt.

Du kan stemme i perioden fra 10. til 23. april 2024 kl. 12.00. Er du lejer og har brug for en stemmekode, skal du anmode om den senest den 23. april kl. 8.00.

Valget gennemføres kun, hvis der er mere end to kandidater, der stiller op til valget.

Billede
Hvem kan stemme forklaring

Se de nærmere regler i valgregulativet  eller skriv til os på valg@aquadjurs.dk, hvis du er i tvivl, om du må stemme.