Ingen Chlorothalonil-amidsulfonsyre

i drikkevandet fra Vandsam, som AquaDjurs får vandet fra.    

 Artiklen kan her læses i sin helhed.