Hvad må vi smide i afløbet?

Det er en stor luksus at kunne trække ud i toilettet og se lorten forsvinde. Tænk, hvis du selv skulle skaffe dig af med den! Sådan var det for 100 år siden – og sådan er det stadig mange steder i verden.
Vi slipper også let af med vores affald – og det er meget vigtigt, at affald kommer i affaldsspanden og ikke i toilettet. Farligt affald som kemikalier og batterier skal afleveres på genbrugsstationen. De hører hverken til i toilet eller skraldespand.

I toilet og afløb må du skille dig af med:
• din afføring – både tykt og tyndt
• toiletpapir
• drikkevarer som mælk, kaffe, saftevand og øl
• sæbe, shampoo og rengøringsmidler – men husk at dosere dem så det ikke er for meget
• opvaske- og vaskemidler – også de skal doseres korrekt

 Tøj, kontaktlinser, hygiejnebind, plastik, metal, vatpinde, engangsvaskeklude og lignende må ikke komme i toilet og afløb. De kan sætte sig fast i pumperne på vejen til renseanlægget, så den pumper mindre effektivt. En stoppet pumpe, stopper også for lorten, og det er noget værre lort...

Kemikalier, benzin og lignende må under ingen omstændigheder blive skyllet ud med vandet. Kemikalier kan ødelægge bakteriebalancen i det biologiske renseanlæg. Det hæmmer renseprocessen og gør det dyrere at rense spildevandet. Desuden vil slammet blive forurenet, hvis der er kemikalier og tungmetaller i det.

 Underbukser, vaskeklude og lignende hører ikke til i kloakken - det slider på pumperne og man risikere driftsstop. 

Copyright billede: Lone Bolther Rubin