God og stabil økonomi i AquaDjurs

Højesterets afgørelse i en landsdækkende skattesag giver AquaDjurs et skattemæssigt overskud på 225 mio. kroner – uden at det klinger i kassen 
Det ser vildt ud: Efter skat kom vandselskabet AquaDjurs ud af 2018 med et overskud på 225 mio. kroner. Men millionerne er IKKE penge i kassen! Teknikken i regnskabet er svær at forstå for almindelige mennesker, men overskuddet er alene et udtryk for, at AquaDjurs er blevet mere værd, fordi der ikke længere er risiko for et stort skattesmæk.

Beløbet har figureret i regnskabet som en ’udskudt skat’ i flere år på grund af en skattesag mellem Skattestyrelsen og vandselskaberne i Danmark. De to parter var uenige om værdien af de vandværker, kloakrør, renseanlæg og andre aktiver, som selskaberne blev født med i slutningen af 0’erne. 

Risiko for skattesmæk væk
Vandselskaberne vandt ved Højesteret i november 2018, og der er ikke længere risiko for, at den ’udskudte skat’ nogensinde skal betales. Derfor skal beløbet udlignes i regnskabet, så det i stedet påvirker egenkapitalen positivt. 

For AquaDjurs’ kunder i Norddjurs Kommune betyder det ingenting. Beløbet har aldrig påvirket taksterne og vil nu heller aldrig komme til det. Det væsentlige her er nemlig årsregnskabet før skat. Og det er anderledes stabilt.

Gennemsnitligt overskud på 1,7 mio. kr.
Som forsyningsselskab skal AquaDjurs’ økonomi hvile i sig selv, og det gør den til den positive side.

”Set over perioden siden selskabets stiftelse i 2008 har AquaDjurs i gennemsnit realiseret et positivt resultat på omkring 1,7 mio. kr. om året. Vi er et selskab i fin økonomisk balance,” sagde en tilfreds formand Bente Hedegaard på generalforsamlingen i sidste uge.

Gennemsnittet er vigtigt, fordi selskabet af regnskabstekniske årsager har svinget mellem overskud og underskud fra år til år. 

I 2018 var resultatet før skat på minus 5,5 mio. kroner, og det var faktisk 9 mio. kroner bedre end budgetteret. Det skyldtes både større indtægter og lavere udgifter end forventet. Omsætningen var på 67,4 mio. kroner. 

En langsigtet investeringsplan sikrer, at økonomien vil være stabil i mange år frem. Af samme årsag bliver der ikke foreløbig pillet ved taksterne for vand og spildevand. I hvert fald bliver de ikke sat op.

”AquaDjurs vil fortsat være et af de billigste spildevandsselskaber i Østjylland,” sagde Bente Hedegaard.

Samarbejde og åbenhed i fokus
Ud over økonomien, som var lidt vanskelig at forklare, så handlede generalforsamlingen en del om åbenhed og samarbejder. 

I dag er der to kunderepræsentanter i bestyrelsen, og alle referater og årsrapporten lægges åbent ud på hjemmesiden. Generalforsamlingen besluttede, at AquaDjurs gerne må åbne yderligere op, for eksempel med et årligt dialogmøde. 

Endelig var der fokus på de samarbejder, som AquaDjurs indgår i, og som løbende styrkes, hvor det giver mening. For eksempel har AquaDjurs i 2018 udvidet samarbejdet med Syddjurs Spildevand og en række vandværker om at opkræve forbrugsafgifter. 

 

  

FAKTA og NØGLETAL:
•AquaDjurs er et non-profit aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune.

•AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand i Norddjurs Kommune og er en del af Vandsam.

•Omsætning 2018: 67,4 mio. kr.

•Resultat 2017: - 5,5 mio. kr.

•Spildevandstakst 2018: 26 kr./ m3 + moms

•Vandtakst 2018: 7 kr./ m3 + moms

•Egenkapital 2018: 1.4 mia. kr.

•Antal fuldtidsbeskæftigede: 21

•Årsrapporten for 2018 kan læses på www.aquadjurs.dk