Fra kort græs til paradis for insekter

AquaDjurs lægger en stor del af deres grønne arealer om til mere natur og biodiversitet

Stig Jensen er i gang med en buskrydder langs et sandfang, der skal sikre, at vandet fra de omkringliggende huse i Fjellerup kan løbe væk og undgå oversvømmelser. Han er medarbejder i Norddjurs Kommunes vand- og spildevandsselskab AquaDjurs, og han har de seneste år stået for næsten al vedligeholdelse af de grønne arealer omkring selskabets tekniske installationer, bassiner og grøfter.

Stig Jensen er i gang med buskrydderen på AquaDjurs’ arealer nær Fjellerup. Foto copyright: Lone Bolther Rubin

Men om lidt går Stig Jensen på efterløn. Og med ham går også en mangeårig tradition for at slå alle græsarealer 2-3 gange om måneden på pension. Fremover bliver det kun de steder, hvor det er nødvendigt for at undgå oversvømmelser eller for at sikre muligheden for at vedligeholde de tekniske anlæg. 

De resterende arealer vil med tiden blive til natur, og det passer Stig Jensen fint.

”Miljøet betyder meget for mig, og jeg har selv været med til at udtænke gode løsninger, der kan udbrede biodiversiteten, så vores områder kan få lov at stå som et paradis for insekter og blive levesteder for dyr og planter,” siger han.

 Stig Jensen er i gang med buskrydderen på AquaDjurs’ arealer nær Fjellerup. Copyright foto Lone Bolther Rubin

Bliver tilpasset den naturlige natur
Aquadjurs støtter dermed også op om Norddjurs Kommunes tanker om øget diversitet. Stig Jensens chef, Brian Pedersen, er driftsleder for kloak, vand og grønne områder i AquaDjurs. Han kortlægger sammen med kommunen, hvilke planter der naturligt passer til jorden på de mere end 150 forskellige grønne arealer. 

”Det afhænger af næringen i jorden og den omkringliggende natur. Nogle steder vil det være lyng, andre steder honningurt eller pil. Bare for at nævne et par eksempler,” siger han.

I nogle tilfælde vil AquaDjurs hjælpe naturen på vej og plante eller så de nødvendige frø. I andre tilfælde vil arealerne bare få lov til at udvikle sig selv og måske springe i skov.

Sparer på driften
Områder, der ligger tæt op ad parcelhusområder vil fortsat blive holdt og måske slået, men det er planen, at mange steder mere eller mindre kan få lov til at passe sig selv. Det vil både give en driftsmæssig besparelse, mindske brugen af fossilt brændstof til maskiner og bidrage til FN’s verdensmål om mere natur og biodiversitet. 

Stig Jensen sidder på et kloakdæksel midt i et sandfang. Den slags steder vil fortsat blive holdt fri for vegetation for at undgå oversvømmelser. Men det grønne areal mellem sandfanget og vejen vil blive lagt om til mere natur. Copyright foto Lone Bolther Rubin.

FAKTA:

•AquaDjurs A/S er et non-profit-selskab. Norddjurs Kommune ejer alle aktier. 

•AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand i Norddjurs Kommune.

•AquaDjurs driver desuden vandforsyning på det vestlige Djursland og ejer en del af produktionsselskabet Vandsam A/S.