Ekstra spildevand køres til Fornæs

AquaDjurs hjælper industrien af med spildevand og udnytter dermed egen restkapacitet. En ren win-win for både miljø, samfundsøkonomi og virksomheder
Det er ikke sjældent, at tankvogne ruller ind på Fornæs Renseanlæg nord for Grenaa. De er fulde af forskellige typer af spildevand fra nær og fjern. Spildevandet tømmes af og renses sammen med alt det andet spildevand, som bliver pumpet til Fornæs via kloaksystemet.

Tankvognene kommer enten fra en industrivirksomhed, der ikke selv kan håndtere spildevandet på grund af spidsbelastninger, eller fra private hustanke fra eksempelvis sommerhusområderne på Djursland, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. 

Spildevand på hjul holder taksterne nede
Det rullende spildevand er et nyt og voksende forretningsområde for vand- og spildevandsselskabet AquaDjurs. Rensningsanlægget er attraktivt placeret tæt på Kattegat, og er oprindeligt dimensioneret til store mængder spildevand fra industrien.

”Vi får penge for at modtage spildevandet, og vi har kapaciteten til det. Dermed kan vi samlet set rense mere effektivt. Det kommer miljøet og alle vores kunder til gode i form af stabile lave priser,” forklarer direktør for AquaDjurs Palle Mikkelsen.

Fornæs Renseanlæg er særligt velegnet til industrispildevand. Ved hjælp af sensorer bliver processerne styret intelligent. Ilt, bakterier og industrispildevand doseres automatisk, så rensningen foregår optimalt til enhver tid. Noget af industriens spildevand er ekstra god for renseprocesserne, fordi det indeholder naturlige stoffer. Stoffer, som man ellers har skullet købe.

”Vi løfter en større samfundsopgave samtidig med, at det bliver mere rentabelt for alle parter,” understreger Palle Mikkelsen.

Slam fra private hustanke deponeres ikke længere ved Reno Djurs i Glatved, men køres nu til rensning på Fornæs Renseanlæg. Det er både billigere og bedre for miljøet. Copyright foto Lone Bolther Rubin

Fordele for virksomhederne
Virksomhederne er glade for samarbejdet. Gærfabrikken Lallemand i Grenaa har eget rensningsanlæg, men indimellem sker det, at de ikke kan følge med selv. 

”Det er en god løsning for os. Selvom vi lige har udvidet vores eget anlæg, så kan vi godt have et uheld, der gør, at vi skal lede noget af vores spildevand til AquaDjurs,” siger direktør Michael Vinge.  

Affaldsselskabet Reno Djurs modtog førhen spildevand fra hustanke på Djursland til deponering i Glatved. Siden foråret er det i stedet blevet kørt til Fornæs Renseanlæg. 

”Det er en god idé, hvor miljøforbedring og økonomi trækker samme vej. Det er billigere for os, fordi vi ikke skal bruge ressourcer på at afvande og hælde kalk på spildevandet. Vi slipper samtidig for at deponere 1.000 tons affald, som nu i stedet bliver renset og udnyttet til energi i rådnetanken på Fornæs,” fortæller direktør for Reno Djurs, Morten Therkildsen.

Den nyeste kunde er DAKA i Randers, der har eget renseanlæg, men som i perioder producerer mere spildevand, end de selv kan håndtere. Derfor kører de det til eksterne renseanlæg og nu også til Fornæs. 

Det eksterne industrispildevand kan i perioder øge rensningsaktiviteten på Fornæs med op til 50 % af det normale. Så det er virkelig noget, der batter i regnskabet.

”Belastningen fra industrien i Grenaa har i en årrække været for nedadgående, så det er rigtig godt, at vi nu kan udnytte vores kapacitet på anden måde,” siger Palle Mikkelsen fra AquaDjurs.

 FAKTA:

•Fornæs Renseanlæg er designet til at kunne rense spildevand fra det, der svarer til 62.000 personer (PE).
•AquaDjurs A/S er et non-profit-selskab, som Norddjurs Kommune ejer. 
•AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand i Norddjurs Kommune samt en del af spildevandet i Syddjurs Kommune.
•AquaDjurs driver desuden forsyningen af rent drikkevand på det vestlige Djursland og ejer en del af produktionsselskabet Vandsam A/S.