Skoletjeneste

Skoletjeneste
Velkommen til Fornæs Renseanlæg. Her kan I blive klogere på, hvordan man håndterer spildevandet - fra forbruger til rensning.

Rundvisning
AquaDjurs tilbyder rundvisning på Fornæs Renseanlæg til børnehaver, skoleklasser og andre uddannelsesinstitutioner. 

Vi har udviklet et særligt tilbud til udskolingsklasserne i folkeskolen, men andre er også velkomne. 

Da en del af besøget foregår udendørs anbefaler vi, at besøget inder sted i april/maj eller august/september måned. Vi henstiller til, at man sørger for en praktisk beklædning i forbindelse med besøget under hensyn til den aktuelle vejrsituation.

Der er plads til én klasse ad gangen (som udgangspunkt maks 25 elever pr besøg). Vi forventer ligeledes, at der i forbindelse med besøget deltager min. 1 lære/repræsentant fra skolen. 

Et besøg på Fornæs RA varer ca. 2 timer. Besøget deles op i 2 dele, en introduktion til spildevandsrensning samt AquaDjurs A/S og en rundvisning på anlægget.

Aftal tid til besøget i god tid.

For nærmere information/aftale kontakt Jess Oredsen, email: jko@aquadjurs.dk

Få optimal udnyttelse af besøget
For at besøget hos AquaDjurs A/S skal blive en succes opfordre vi til at man på klassen har arbejdet med emnet i en eller anden form inden besøget.

Forberedelsen kan enten tage afsæt i oplægget på http://www.vandetsvej.dk/spildevand-og-rensning eller i AquaDjurs’ materiale.

Det er vores mål at besøget skal synliggøre formålet med og arbejdet med håndtering/rensning af spildevandet.

Hent:

 •  Lærervejledning 7.-9. klasse  Lærervejledning
 •  Elevvejledning til forsøg i 7.-9. klasse: 

                              
   

        
  Elevvejledning
  Mekansik rensning for olie og grus
             (kommer)                    

                         

  Elevvejledning
  Biologisk nedbrydning
  af organisk materiale 

                           
  Elevvejledning

  Kemisk rensning for fosfor
  (kommer) 

                                  


   
 • Inspiration for alle med links til online læringsressourcer på nettet om spildevand og klima.
 • http://www.aquadjurs.dk/timeline   Norddjurs spildevands historie - med focus på Grenaa  
   
 • Kahoot-quiz på  htps://getkahoot.com/
  Hvem er hurtigst til at svare flest rigtige? AquaDjurs har lavet en "Kahoot", som er en multiple choice quiz om spildevand og kloak. Der kan deltage uendeligt mange, der svarer på spørgsmålene via egen smartphone, pc eller Ipad. Start og styr quizen på www.getkahoot.com
  Brugernavn: AquaDjurs
  Kodeord: AquaDjurs

 • Google-multiplechoice-quiz
   - om lokal spildevandshistorie, renseprocesser mm. http://goo.gl/forms/CW8VKhvbaXXWH7mI2   


Sæt også grund- og drikkevand på skoleskemaet
Vil I kombinere forløbet med et forløb om drikkevandsforsyning og vandets kredsløb, tilbyder vandværkerne i Norddjurs at samarbejde. I kan finde kontaktoplysninger, lærer- og elevvejledninger og inspiration på Norddjurs Vandråds hjemmeside.