Billigere vand i Auning – men kun i et år

Nu gøres det endelige regnskab op for tre vandværker, der er overdraget til AquaDjurs. Flere er på vej.
Der er billigt vand i hanerne i Auning i år. Hvis man ser bort fra statsafgift og vandafledningsbidrag, så vil en kubikmeter vand, dvs 1000 liter, kun koste 2 kroner og 3 øre. Sidste år kostede den kr. 8,75, og det kommer den nok også til næste år.

Årsagen er, at det endelige regnskab for overgangen fra Auning Vand til AquaDjurs er gjort op. AquaDjurs overtog sidste år forsyningspligten for 0 kr. bl.a. på betingelse af, at al gæld og overflødige anlæg blev afviklet. Desuden skulle der laves en række forbedringer af blivende anlæg.

Det er nu sket, og så var der penge til overs, som nu kommer forbrugerne til gode i form af nedsat takst i et år. Hvis en familie som gennemsnittet bruger 100 kubikmeter vand om året, bliver det til en besparelse på 672 kroner i år.

Ingen overskud i Ring og Vester Alling
Helt så heldige er de ikke i Ring. Her må vandforbrugerne betale kroner 1,25 mere pr. kubikmeter vand, indtil gælden er afviklet. Det tager nok 3-5 år.

I Vester Alling er regnskabet gået lige op, så forbrugerne får uændrede takster i år. 

 

Alle vandkunder i AquaDjurs modtager det reneste vand fra Løvenholmskoven via det nye fælles vandværk, Vandsam i Auning. Foto: Lone Bolther Rubin

Flere vandværker på vej

Siden de tre vandværker sidste år valgte at overlade anlæg og drift til AquaDjurs, har interessen bredt sig som ’ringe i vandet’. Direktør for AquaDjurs Palle Mikkelsen har derfor været til møder med flere mindre vandværker, der er fristede af at blive en del af et større fællesskab.

”Der er en landsdækkende tendens mod flere og større samarbejder, som vi så også ser her lokalt. Forbrugerne er begyndt at opfatte vand som en fødevare. Drikkevand skal være rent, men hele tiden hører vi om problemer med pesticider og boringer, der må lukke. Samtidig skærper myndighederne kravene til forsyningssikkerhed, test og kontrol. Det øger presset på de små vandværksbestyrelser, der selv skal styre det hele, siger Palle Mikkelsen.

AquaDjurs kan tilbyde professionel service og sikre rent vand fra Løvenholmskoven, som indvindes af det nye fællesejede vandværk, Vandsam i Auning. Når et kommuneejet selskab som AquaDjurs går ind i nye samarbejder og overtager forsyningspligten, så bliver driften mere effektiv, men de gør det ikke for pengenes skyld.

”Alle skal have mulighed for at få rent vand og sikker forsyning. Derfor vil vi gerne hjælpe. Vi er et non-profit-selskab, som er underlagt den samme lovgivning, som de almene forbrugerejede vandværker. Det betyder, at vi ikke må tjene penge eller udlodde penge til vores ejere, men at vi har pligt til at sikre sundt og rent vand til lavest mulige pris. Vi arbejder med langsigtede investeringer og stabile priser uden at efterlade en regning til eftertiden,” understreger Palle Mikkelsen.

 

FAKTA:
•AquaDjurs A/S er et non-profit-selskab, hvis aktier er ejet af Norddjurs Kommune. 
•AquaDjurs har nu 3.240 vandkunder i den vestlige del af Norddjurs Kommune og driver derudover kloakforsyningen i hele Norddjurs. 
•Forbrugerne er repræsenteret i AquaDjurs’ bestyrelse med to pladser, og der er valg igen i foråret 2022.