AquaDjurs vil hjælpe FN i mål

Artikel udarbejdet af Lone Bolther Rubin.

Medarbejdere og ledelse i spildevandsselskabet arbejder sammen om at leve op til det samfundsansvar, som ligger i FN's 17 verdensmål

Mere natur, mindre CO2 udledning og mindre ressourceforbrug. Hvad har det med Norddjurs Kommunes spildevandsselskab AquaDjurs at gøre?
"Det har noget med os alle sammen at gøre, og som offentligt ejet selskab mener vi, at vi har en særligt forpligtelse til at påtage os et større samfundsansvar ved at løse vores kerneopgave på en mere bæredygtig måde," forklarer direktør i AquaDjurs Palle Mikkelsen.

Fra rent vand til mindre global opvarmning
FN vedtog for to år siden 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, og de er blevet et element i strategiplanen 2017-2020 for AquaDjurs. AquaDjurs vil hjælpe FN i mål på 3-4 områder.
AquaDjurs har især fokus på at sikre rent drikkevand, rent vandmiljø og på klimatilpasning, som ligger direkte op ad kerneopgaven med at sørge for rent vand.
Desuden er sådan noget som at reducere CO2 aftrykket ved at bruge færre ressourcer og anvende mere vedvarende energi blevet et væsentligt indsatsområde.
I løbet af vinteren begynder AquaDjurs at producere energi med en husstandsvindmølle og et større antal solceller. Det kan dække næsten en fjerdedel af energiforbruget til rensning af spildevandet på Fornæs Renseanlæg.
Desuden undersøges en lang række andre potentialer fra udnyttelse af varmen i spildevandet til etablering af en gasmotor, salg af gas eller en vandturbine.
"Det giver faktisk rigtig god mening for os på den måde at være med til at bremse den globale opvarmning. Opvarmningen giver mere kraftfuld regn, og det belaster vores kloakker," siger Palle Mikkelsen.

Medarbejdere foreslår flere insekter
Men der er flere uforløste potentialer i at arbejde med FN's verdensmål.
Og her er medarbejderne involveret i at opdage muligheder og foreslå løsninger. Det kommer der både store og små idéer ud af.
"Medarbejderne er meget engagerede, fordi det, vi gør, faktisk betyder noget. De har for eksempel foreslået, at vi kan optimere vores kørsel og se på miljøaftrykket af nye biler og maskiner. Et andet eksempel er vores grønne områder," siger Palle Mikkelsen og peger ud over en stor grøn velfriseret plæne foran renseanlægget.
"I dag brænder vi benzin af på at passe arealerne på traditionel vis. Kunne vi gøre noget andet og i stedet bidrage til, at vi får flere vilde planter og insekter? Det er en lille ting, men et væsentligt input, som flere medarbejdere er kommet med," siger direktøren.

Økonomien er ikke glemt
Palle Mikkelsen understreger, at AquaDjurs ikke er blevet miljøhippie, men at der langt hen ad vejen følger besparelser med øget omtanke for miljøet. Selskabet arbejder med en tredobbelt bundlinje, hvor økonomi, klima & miljø og samfund gerne skal balancere.

Billedtekst: FN vedtog i 2015 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. AquaDjurs har nu integreret de relevante mål for at sikre, at selskabet løser kerneopgaven så bæredygtigt som muligt.


FAKTA:
• AquaDjurs er et non-profit aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune.
• AquaDjurs ejer kloaknettet og renser spildevand fra Norddjurs Kommune og en del fra Syddjurs Kommune.
• AquaDjurs er med i Vandsam, der sørger for rent drikkevand i den vestlige del af Norddjurs Kommune.