AquaDjurs sparer kunderne for 35 mio. kr.

AquaDjurs gav sidste år et underskud på knap 10 mio. kroner, men det er bestyrelsen rigtig godt tilfreds med. Det fremgik, da selskabet holdt generalforsamling 25. april.

”AquaDjurs er et non-profit-selskab, og set over perioden siden selskabets stiftelse i 2008 har AquaDjurs i gennemsnit realiseret et positivt årsresultat på omkring 2,5 mio. kr. om året, hvilket kombineret med finansiering af anlægsinvesteringer og nedbringelse af den langsigtede gæld viser et selskab i fin økonomisk balance”, sagde den afgående formand Frede Frandsen.

Faktisk er resultatet også 3,5 mio. kroner bedre end budgetteret, så der har ikke været nogen ubehagelige overraskelser. Den gode økonomi kommer kunderne til gode. Reelt set kunne selskabet vælge at opkræve 35 mio. kroner mere hos kunderne. Det tillader lovgivningen, der fastsætter prislofter. Men det gør man ikke. Tvært imod.

Frede Frandsen holdt sin sidste årsberetning for AquaDjurs 25. april og overlader fremadrettet ordet til Bente Hedegaard.

 

AquaDjurs har to år i træk fra 2015 til 2017 sat taksterne ned med i alt 2 kr./m3 spildevand og 1,3 kr./ m3 drikkevand (plus moms). Der er ikke planlagt yderligere nedsættelser, men priserne fastholdes.


AquaDjurs opererer med en horisont på 25 år for anlægsinvesteringer, som ligger til grund for de stabile lave takster. Kun to ud af de 11 spildevandsselskaber i Business Region Aarhus har lavere takster end AquaDjurs, selvom der er langt mellem husstandene på Norddjurs, og selvom alle de kystnære sommerhusområder er kloakeret.


Frem mod 2022 er der afsat 150 mio. kroner til anlægsinvesteringer. I 2017 blev der investeret godt 20 mio. kroner bl.a. til etablering af vindmølle og solceller, der fremover dækker knap 25 % af el-forbruget på Fornæs Renseanlæg.


FAKTA og NØGLETAL:
• AquaDjurs er et non-profit aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune.
• AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand i Norddjurs Kommune og er en del af Vandsam.
• Omsætning 2017: 61,2 mio. kr.
• Resultat 2017: - 9,9 mio. kr.
• Spildevandstakst 2017: 26 kr./ m3 + moms
• Vandtakst i Vandsam 2017: 7 kr./ m3 + moms
• Egenkapital 2017: 1.2 mia. kr.
• Antal fuldtidsbeskæftigede: 22
• Årsrapporten for 2017 kan læses på www.aquadjurs.dk