Vandsamarbejde i Djurs

Læs den interessante artikel fra Vandposten nr. 195 2014 "Vandposten nr. 195 2014".
Artikel af Lone Bolther Rubin, freelancejournalist.

Forslag til Spildevandsplan 2014 - 2022 i høring

Norddjurs Kommune skal have en ny spildevandsplan, der de kommende år skal være med til at sikre rent grundvand og god vandkvalitet i åer, søer og kystvande.
Høringsperioden er fra den 3. september til den 29. oktober 2014.

Se teksten på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Nederst på siden kan du se link til sammendrag af forslag til spildevandsplanen og selve spildevandsplanen i sin helhed.

Sø og nye stier midt i byen takket være regnvand

Læs den intressante artikel fra Lokalavisen/Djursland af Anette Bonde.

Vandværker vil producere vand sammen

I danskVand nr. 4 2014 kan du læse denne interessante artikel om Vandværker vil producere vand sammen.

Teksten er af Lone Bolther Rubin, freelancejournalist. 

Prisen på spildevand i Norddjurs holder

Læs hele artiklen i Djurslandsposten fra den 21. februar 2014.

Åbningstider

MAN.-TORS. KL. 8.30-15.30

FREDAG KL. 8.30-12.00

TLF. 2469 4200

aktuelle projekter

Vi samarbejder om nyt fælles produktionsanlæg

Vi arbejder på at få en ren og fremtidssikker vandforsyning i samarbejde med foreløbig seks vandværker nord og vest for Løvenholm.

Kloakering af Ring og Ø. Alling

I løbet af år 2015-2017 ønsker AquaDjurs as at kloakere den del af Ring by samt enkelte ejendomme omkring Ring. I samme periode skal der laves separat kloak i Ø. Alling i den del hvor der er fælleskloak i dag. Der afholdes licitation i starten af december. Så snart der er valgt en entreprenør vil der blive givet en mere nøjagteg tidsplan for arbejdet.

Separatkloakering af Glesborg

AquaDjurs er i gang med en større renovering af de offentlige kloakledninger i Glesborg. Anlægsarbejdet kommer til at vare ca. 3 år. Fra 2014 til 2016.