Stoppede vejbrønde

AquaDjurs kan desværre ikke hjælpe dig med de stoppede vejbrønde (ristene i vejen).

Du kan skrive til kommunen på Driftskontoret@norddjurs.dk , eller du kan ringe på kommunens hovedkontor 89 59 10 00 og bede om omstilling til driftskontoret.

Klimasikring

Miljøministeriet / Naturstyrelsen har i samarbejde med en række ministerier, styrelser og organisationer udført en meget interessant hjemmeside omhandlende klimasikring m.v..

Der er løsninger for borgere, boligwizard, noget om regnvand og meget andet spændende. God læselyst...

25 år jubilæum hos AquaDjurs

Spildevandsoperatør Søren Peder Rasmussen har haft 25 års jubilæum hos AquaDjurs. Stort tillykke til Søren:-). Se billdet fra avisen, Djurslandsposten 7.oktober.

Her kan du se artiklen fra Djurslandsposten fra den 7. oktober 2014.

Forslag til Klimatilpasningsplan

Du kan se Norddjurs Kommunes Klimatilpasningsplan, der er i offentlig høring fra den 2. september 2014 til den 29. oktober 2014.  

I planen vil du kunne se, om der er risiko for, at dit hus bliver oversvømmet ved ekstrem regn eller ved ekstrem højvande.

Kommentarer sendes til udvikling@norddjurs.dk eller til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, att.: kultur- og udvikling.

Vandsamarbejde i Norddjurs

Læs den interessante artikel fra Vandposten nr. 195 2014 "Vandposten nr. 195 2014".
Artikel af Lone Bolther Rubin, freelancejournalist.

Forslag til Spildevandsplan 2014 - 2022 i høring

Norddjurs Kommune skal have en ny spildevandsplan, der de kommende år skal være med til at sikre rent grundvand og god vandkvalitet i åer, søer og kystvande.
Høringsperioden er fra den 3. september til den 29. oktober 2014.

Se teksten på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Nederst på siden kan du se link til sammendrag af forslag til spildevandsplanen og selve spildevandsplanen i sin helhed.

Prisen på spildevand i Norddjurs holder

Læs hele artiklen i Djurslandsposten fra den 21. februar 2014.

Åbningstider

MAN.-TORS. KL. 8.30-15.30

FREDAG KL. 8.30-12.00

TLF. 2469 4200

aktuelle projekter

Vi samarbejder om nyt fælles produktionsanlæg

Vi arbejder på at få en ren og fremtidssikker vandforsyning i samarbejde med foreløbig seks vandværker nord og vest for Løvenholm.

Kloakering af Ring og Ø. Alling

I løbet af år 2015-2017 ønsker AquaDjurs as at kloakere den del af Ring by samt enkelte ejendomme omkring Ring. I samme periode skal der laves separat kloak i Ø. Alling i den del hvor der er fælleskloak i dag. Der afholdes licitation i starten af december. Så snart der er valgt en entreprenør vil der blive givet en mere nøjagteg tidsplan for arbejdet.

Separatkloakering af Glesborg

AquaDjurs er i gang med en større renovering af de offentlige kloakledninger i Glesborg. Anlægsarbejdet kommer til at vare ca. 3 år. Fra 2014 til 2016.

Har du problemer med dit vand?

AquaDjurs har 4 vandværker i den vestlige del af kommunen (Allingåbro (Tøjstrupvejens), Udbyhøj, Nørager og Lystrup Strand). 

Hvis din ejendom ligger udenfor disse områder, kan AquaDjurs desværre ikke hjælpe med vandet.

Du kan klikke på linket, og få hjælp på 
Norddjurs kommunes hjemmeside

Her kan du finde mobilnumre og kontaktpersoner på dit vandværk.